Seamless invoice chain integration


Fatura ve Mutabakat Hizmetleri

Merkezi fatura çözüm desteği

MIAG hizmetleri şunları içerir:

 • Data paylaşımı
 • Sorun çözümü için farklı METRO birimleri arasında eşgüdüm sağlama
 • Onaylı faturaların MVD (MIAG Erken Ödeme Sistemi) üzerinden iskonto edilmesi

Mutabakat süreci neden önemlidir?

MIAG Mutabakat Hizmetleri, tedarikçilerimizin iş akışlarına ve diğer temel faaliyetlerine daha fazla odaklanabilmeleri için zaman ve kaynak tasarrufu sağlar. Sonuçta, METRO'nun müşteri odaklılığını günlük bir gerçeklik haline getiren, tedarikçilerimizin sağladığı olağanüstü ürünleridir.

Mutabakat yönetimi ve ödeme sorgularınız için MIAG Chat Bot Hizmetimizi kullanmaya başlayın.Invoice & Resolution Services

Invoice & Resolution services that work for you

Support services include

 • Training of all relevant administrative systems to retrieve administrative documentation
 • Intermediating between different METRO stakeholders for issue resolution
 • Early payment services of approved invoices via MVD (MIAG Vendor Discounting)

Why accelerate invoice administration?

The MIAG Invoice Services saves time and resources so that suppliers can focus on doing what they do best: After all, it is their outstanding products that make customer centricity an everyday reality throughout METRO.

Start using our MIAG Chat Bot Service to your invoice administration & payment issues.Bilgi Edinme ve Takip

Verimli nakit akışı planlamanız için aşağıdakileri bilmek ister misiniz? :

 • Hesap ekstresi
 • Bakiye görüntüleme
 • Fatura durum sorgulama (hangi faturalar onaylandı)
 • Fatura girişi (fatura girildiğinde)
 • Fatura formatı (hatalı faturalar)
 • Ödeme bildirimleri (ödenmiş fatura listesi)

Mutabakat süreci neden önemlidir?

MIAG Mutabakat Hizmetleri, tedarikçilerimizin iş akışlarına ve diğer temel faaliyetlerine daha fazla odaklanabilmeleri için zaman ve kaynak tasarrufu sağlar. Sonuçta, METRO'nun müşteri odaklılığını günlük bir gerçeklik haline getiren, tedarikçilerimizin sağladığı olağanüstü ürünleridir.

Mutabakat yönetimi ve ödeme sorgularınız için MIAG Chat Bot Hizmetimizi kullanmaya başlayın.Information and Tracking

Would you like to know the following for your efficient cashflow planning:

 • Account statement
 • Balanced View
 • Invoice statuses (which invoices are approved)
 • Invoice entry (when invoices entered)
 • Invoice format ( invoices with errors)
 • Electronic remittance advise (breakdown of items paid out)

Why accelerate invoice administration?

MIAG’s Invoice Services saves time and resources so that suppliers can focus on doing what they do best: After all, it is their outstanding products that make customer centricity an everyday reality throughout METRO.

Start using our MIAG Chat Bot Service for your invoice administration & payment enquiries.Finansal Hizmetler

METRO için perakende mükemmelliği, profesyonel, son müşterilerimize sağlam bir tedarik zincirleri gerektiren yüksek kaliteli ürünleri sürekli olarak sunmaktır.

METRO, MIAG Erken Ödeme Sistemi (MVD) aracılığıyla bir erken ödeme programıyla nakit akışı planlamasını geliştirmek için önemli bir araç sunarak tedarikçilerimizi desteklemektedir.

Temel özellikler aşağıdaki gibidir:

 • Onaylanmış faturaların görünürlüğü
 • Planlanmış ödeme bilgileri
 • İşletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak için erken ödeme alma seçeneği
 • Alternatif finansman kaynağı
 • Nakit akışı ve bilanço yapısını iyileştirme olanağı

Grup tedarikçi ortaklarımız MVD aracılığıyla METRO'nun işletme sermayesi hizmetlerine erişebilir.

MIAG Chatbot Hizmeti aracılığıyla erken ödeme programımız hakkında daha fazla bilgi edinin.Financial Services

For METRO, retail excellence is to consistently offer our professional, end customers high-quality products which, requires a robust supply chains.

METRO supports our suppliers by offering a key tool to enhance cashflow planning with an early payment program via the MIAG Vendor Discounting (MVD).

Key features include

 • Invoice visibility of approved invoices
 • Scheduled future payment information
 • Choice to receive early payment to match working capital needs
 • Alternative source of finance
 • Improve cashflow and balance sheet structure

Through MVD, our group supplier partners can access METRO's working capital services.

Learn more about our early payment program through the MIAG Chat Bot Service.