Rechnungsabwicklung ohne Reibungsverluste


Fatura ve Mutabakat Hizmetleri

Merkezi fatura çözüm desteği

MIAG hizmetleri şunları içerir:

 • Data paylaşımı
 • Sorun çözümü için farklı METRO birimleri arasında eşgüdüm sağlama
 • Onaylı faturaların MVD (MIAG Erken Ödeme Sistemi) üzerinden iskonto edilmesi

Mutabakat süreci neden önemlidir?

MIAG Mutabakat Hizmetleri, tedarikçilerimizin iş akışlarına ve diğer temel faaliyetlerine daha fazla odaklanabilmeleri için zaman ve kaynak tasarrufu sağlar. Sonuçta, METRO'nun müşteri odaklılığını günlük bir gerçeklik haline getiren, tedarikçilerimizin sağladığı olağanüstü ürünleridir.

Mutabakat yönetimi ve ödeme sorgularınız için MIAG Chat Bot Hizmetimizi kullanmaya başlayın.Rechnungs- und Abwicklungsdienste

Rechnungs- und Abwicklungsdienste, die für Sie arbeiten

Unterstützungsleistungen umfassen

 • Schulung für alle relevanten Verwaltungssysteme zum Abrufen von Verwaltungsunterlagen
 • Vermittlung zwischen verschiedenen METRO-Stakeholdern zur Problemlösung
 • Vorzeitige Bezahlung von genehmigten Rechnungen über MVD (MIAG Vendor Discounting)

Warum die Rechnungsverwaltung beschleunigen?

Die MIAG Invoice Services sparen Zeit und Ressourcen, damit sich die Lieferanten auf das konzentrieren können, was sie am besten können: Schließlich sind es ihre hervorragenden Produkte, die Kundenorientierung im METRO-Alltag Wirklichkeit werden lassen.

Nutzen Sie unseren MIAG Chat Bot Service für Ihre Rechnungsverwaltung & Zahlungsprobleme.Bilgi Edinme ve Takip

Verimli nakit akışı planlamanız için aşağıdakileri bilmek ister misiniz? :

 • Hesap ekstresi
 • Bakiye görüntüleme
 • Fatura durum sorgulama (hangi faturalar onaylandı)
 • Fatura girişi (fatura girildiğinde)
 • Fatura formatı (hatalı faturalar)
 • Ödeme bildirimleri (ödenmiş fatura listesi)

Mutabakat süreci neden önemlidir?

MIAG Mutabakat Hizmetleri, tedarikçilerimizin iş akışlarına ve diğer temel faaliyetlerine daha fazla odaklanabilmeleri için zaman ve kaynak tasarrufu sağlar. Sonuçta, METRO'nun müşteri odaklılığını günlük bir gerçeklik haline getiren, tedarikçilerimizin sağladığı olağanüstü ürünleridir.

Mutabakat yönetimi ve ödeme sorgularınız için MIAG Chat Bot Hizmetimizi kullanmaya başlayın.Informationen und Nachverfolgung

Alles, was Sie für Ihre effiziente Cashflow-Planung brauchen:

 • Kontoauszug
 • Balanced View
 • Rechnungsstatus (welche Rechnungen sind genehmigt)
 • Rechnungserfassung (wann werden Rechnungen erfasst)
 • Rechnungsformat (Rechnungen mit Fehlern)
 • Elektronisches Überweisungsavis (Aufschlüsselung der ausgezahlten Posten)

Warum die Rechnungsverwaltung beschleunigen?

MIAG’s Invoice Services spart Zeit und Ressourcen, damit sich Lieferanten auf das konzentrieren können, was sie am besten können: Schließlich sind es ihre hervorragenden Produkte, die Kundenorientierung alltäglich bei METRO Wirklichkeit werden lassen.

Nutzen Sie unseren MIAG Chat Bot Service für Ihre Rechnungsverwaltung und Zahlungsanfragen.Finansal Hizmetler

METRO için perakende mükemmelliği, profesyonel, son müşterilerimize sağlam bir tedarik zincirleri gerektiren yüksek kaliteli ürünleri sürekli olarak sunmaktır.

METRO, MIAG Erken Ödeme Sistemi (MVD) aracılığıyla bir erken ödeme programıyla nakit akışı planlamasını geliştirmek için önemli bir araç sunarak tedarikçilerimizi desteklemektedir.

Temel özellikler aşağıdaki gibidir:

 • Onaylanmış faturaların görünürlüğü
 • Planlanmış ödeme bilgileri
 • İşletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak için erken ödeme alma seçeneği
 • Alternatif finansman kaynağı
 • Nakit akışı ve bilanço yapısını iyileştirme olanağı

Grup tedarikçi ortaklarımız MVD aracılığıyla METRO'nun işletme sermayesi hizmetlerine erişebilir.

MIAG Chatbot Hizmeti aracılığıyla erken ödeme programımız hakkında daha fazla bilgi edinin.Finanzdienstleistungen

Für METRO bedeutet Exzellenz im Handel, unseren professionellen Endkunden stets qualitativ hochwertige Produkte anzubieten, was eine stabile Lieferkette voraussetzt.

METRO unterstützt seine Lieferanten, indem es mit dem MIAG Vendor Discounting (MVD) ein wichtiges Instrument zur Verbesserung der Cashflow-Planung mit einem Frühzahlerprogramm anbietet.

Die wichtigsten Leistungen sind

 • Rechnungstransparenz von genehmigten Rechnungen
 • Informationen zu geplanten zukünftigen Zahlungen
 • Frühzeitiger Zahlungseingang zur Deckung des Betriebskapitalbedarfs möglich
 • Alternative Finanzierungsquelle
 • Verbesserung von Cashflow und Bilanzstruktur

Über MVD können die Lieferantenpartner der Gruppe auf die Betriebsmitteldienstleistungen von METRO zugreifen.

Erfahren Sie mehr über unser Frühzahlungsprogramm über den MIAG Chat Bot Service.