Seamless invoice chain integration
Among professionals
Look behind the scenes of FSD at the depot in Neuss
MIAG Early Payment (Vendor Discounting)

METRO Türkiye / METRO Turkey

Veya başka bir şirket seçin
Or choose another company


Türkçe

Kusursuz fatura zinciri entegrasyonu

Faturalandırma süreçlerini güvenilirlik ve etkinlik için geliştiriyoruz. MIAG, hem METRO'ya hem de tedarikçilerine uçtan uca fatura zinciri hizmetleri sunar. Kolaylaştırılmış iletişim yapıları ve geliştirilmiş etkileşim sayesinde MIAG, tedarikçilerimizin büyümesini destekleyen olağanüstü bir fatura zinciri deneyimi sağlar.

Tedarikçiler, kullanımı kolay tek bir portalla tüm ilgili fatura zinciri konularına erişebilir. E-Form, süreçleri düzene sokarak tedarikçilerin temel uzmanlıkları olan tedarik konusuna odaklanmaları için değerli zaman ve kaynaklardan tasarruf sağlar. Sonuçta, müşteri odaklılığı somutlaştıran ve bunu METRO'da günlük bir gerçeklik haline getiren olağanüstü ürünleridir.

MIAG Mutabakat Hizmetleri

MIAG'ın Tedarikçi Talep Sorgulama Platformunun (E-Form) akıcı ve kullanıcı dostu navigasyonu, tüm taleplerin kapsamlı bir şekilde gönderilmesini sağlar ve özel bir talep temsilcisini otomatik olarak atar. Bu, fatura giris sürecini geliştirir, hızlandırır ve her türlü sorunun anında çözülmesine olanak verir.

Ödeme ve MIAG Ödeme Garantisi

Ödeme

MIAG, METRO satış hatlarının yanı sıra seçilmiş üçüncü taraflara da ödeme hizmetleri sunmaktadır. Bu, yerel operasyonlardaki risk seviyesinin doğru bir şekilde değerlendirilmesini kolaylaştırır. MIAG'ın Ödeme Hizmetleri, MIAG Ödeme Garantisi için gerekli bir gerekliliktir.

MIAG Ödeme Garantisi

MIAG Ödeme Garantisi, METRO tedarikçilerinin finansal riskini azaltır. Bu hizmet aracılığıyla MIAG, METRO tedarikçilerine ticari alacaklar için %100 ödeme garantisi sunar. MIAG Ödeme Garantisi, dış kredi sigortacılarına göre uygun maliyetli ve güvenilir bir alternatif sunar.

MIAG Ödeme Garantisinin faydaları şunlardır

  • Maliyet tasarrufu ve tedarikçi marjlarının korunması
  • Ödeme yapılmama risklerinin azaltılması
  • METRO'nun iş ortakları olarak tedarikçi güvenilirliğinin güçlendirilmesi, finans kurumlarından kredi erişiminin arttırılması için temellerin atılması

MIAG Erken Ödeme

METRO, profesyonel müşteriler için etkin tedarik zincirine öncelik verir. MIAG Erken Ödeme ile tedarikçilerimiz METRO'nun işletme sermayesinden yararlanır ve bu nedenle temel ürünler için optimum raf kullanılabilirliği sağlanır.

MIAG Erken Ödeme aracılığıyla, tedarikçilerimizin pahalı dış finansmana ihtiyaç duymadan METRO'nun kredi notunu kullanarak tedarik zincirlerindeki nakit akışını serbest bırakmalarına olanak sağlar. Bu, satın almanın hayati işlevini korur ve tüm ortaklarımızın ticari başarısını artırır.

Uyum

METRO'nun bir parçası olarak, METRO Uyum Programına uyuyoruz. Bu, tüm faaliyetlerin yürürlükteki tüm yasalara ve belirlenen İş İlkelerine mutlak olarak uygun olduğu anlamına gelir.

Uyumlulukla ilgili herhangi bir sorunuz varsa lütfen compliance@miag.com ile iletişime geçin.


English

Seamless invoice chain integration

We enhance invoicing processes for reliability and effectiveness. MIAG offers end-to-end invoice chain services to both METRO and its suppliers. Through streamlined communication structures and improved interaction, MIAG ensures an exceptional invoice chain experience, supporting the growth of our suppliers' businesses.

With just one easy-to-use portal, suppliers gain access to all relevant invoice chain topics. The E-Form streamlines processes, saving valuable time and resources for suppliers to focus on their core expertise: supplying. Ultimately, it's their exceptional products that embody customer centricity, making it a daily reality across METRO.

MIAG Resolutions Services

The streamlined and user-friendly navigation of MIAG's centralized Supplier Enquiry Platform (E-Form) ensures comprehensive submission of all data and automatically assigns a dedicated case agent. This enhances and accelerates the invoicing process and expedites enquiries to facilitate prompt resolution of any issues.

Payment and MIAG Payment Guarantee

Payment

MIAG provides payment services for METRO sales lines, as well as selected third parties. This facilitates an accurate assessment of the risk level in local operations. MIAG's Payment Services are a necessary requirement for the MIAG Payment Guarantee.

MIAG Payment Guarantee

The MIAG Payment Guarantee enhances financial credibility for suppliers of METRO. Through this service, MIAG offers suppliers of METRO a 100% payment guarantee for trade receivables, ensuring a streamlined claims process. This enables partner banks of METRO to mitigate collection risks. The MIAG Payment Guarantee presents a cost-effective and dependable alternative to external credit insurers.

The benefits of MIAG Payment Guarantee include

  • Cost savings and safeguarding of supplier margins
  • Mitigation of non-payment risks
  • Reinforcement of supplier reliability as business partners for METRO, laying the groundwork for enhanced credit access from financial institutions

MIAG Early Payment

METRO prioritizes resilient supply chains for the professional customers. With MIAG Early Payment, our suppliers leverage METRO's working capital and we therefore ensure optimal shelf availability of essential products.

Through MIAG Early Payment, we enable our suppliers to unlock cash flow within their supply chain, utilizing METRO's credit rating without relying on expensive external financing. This safeguards the vital function of procurement and enhances the business success of all our partners.

Compliance

As part of METRO, we comply with the METRO Compliance Programme. This means all activities are in absolute compliance with all applicable laws and the Business Principles laid down by METRO.

If you have any questions concerning compliance, please contact compliance@miag.com.