Seamless invoice chain integration
Among professionals

METRO România / METRO Romania

Alege o altă companie
Or choose another company


Română

Integrarea facturilor în sistemul de plăți

Noi facilităm procesul de procesare a plaților prin eficiență și accesibilitate. MIAG oferă servicii financiare complete, atât către METRO, cât și furnizorilor acestuia. Prin structuri de comunicare simplificate și interacțiune îmbunătățită, MIAG asigură o experiență excelentă a lanțului de facturare, sprijinind dezvoltarea afacerilor furnizorilor noștri.

Prin intermediul unei platforme ușor de folosit, furnizorii obțin acces la toate aspectele relevante lanțului de facturare. E-Form simplifică procesul, salvând timp prețios și resurse umane furnizorilor, astfel încât aceștia să se poată concentra pe activitatea lor de bază, comerțul. În esență, produsele , sunt cele care reflectă disponibilitatea față de client, vizibilă în fiecare zi la METRO.

MIAG Rezoluție Facturi

Accesibilitatea simplificată și intuitivă a Platformei MIAG privind solicitări și reclamații ale furnizorilor, E-Form, asigură înregistrarea completă a tuturor datelor și direcționează automat cazul către un agent specializat . Aceasta eficientizează și accelerează procesul de plată și grăbește rezolvarea oricăror fel de cereri.

Garanția de Plată MIAG

Plată

MIAG asigură serviciile de plată pentru entitățile METRO, precum și pentru unele terțe societăți. MIAG facilitează o evaluare precisă a nivelului de risc în operațiunile locale. Serviciile de plată MIAG (contractul financiar) sunt o premiză necesară pentru Garanția de plată.

Garanția de Plată MIAG

Garanția de Plată MIAG sporește credibilitatea financiară a furnizorilor METRO. Prin acest serviciu, MIAG oferă furnizorilor METRO o garanție de plată in cuantum de 100% pentru creanțele acestora, asigurând un proces simplificat. Aceasta le permite băncilor partenere METRO să reducă riscurile de financiare. Garanția de Plată MIAG reprezintă o alternativă avantajoasă și sigură la sursele externe de creditare/asigurare.

Beneficiile Garanției de plată MIAG includ

  • Reducerea costurilor de capital
  • Excluderea riscurilor de ne-plată
  • Întărirea bonității furnizorului ca partener METRO, prin intermediul acestui serviciu asiguratul poate accesa facilități financiare la costuri micșorate

Plată Anticipată prin MIAG

METRO prioritizează trasabilitatea optimă a lanțurilor de aprovizionare ale partenerilor săi. Cu serviciul de Plată Anticipată MIAG, furnizorii METRO ajută la creșterea capitalului de lucru, asigurând astfel prezența la raft a produselor esențiale.

Prin Plata Anticipată MIAG , ne ajutăm furnizorii să-și încaseze facturile, mai repede, conform livrărilor prin propriul lanț de aprovizionare, utilizând scorul de credit METRO, fără să apeleze la surse de finanțare externe scumpe. Acest serviciu protejează funcția vitală a achizițiilor și sporește succesul în afaceri al tuturor partenerilor noștrii.

Conformitate

Ca parte a METRO, respectăm Programul de Conformitate METRO. Aceasta înseamnă că toate activitățile sunt în absolut acord cu toate legile aplicabile și Principiile de Afaceri stabilite de METRO.

Dacă ai orice fel de întrebări legate de conformitate, te rugăm contactează compliance@miag.com.


English

Seamless invoice chain integration

We enhance invoicing processes for reliability and effectiveness. MIAG offers end-to-end invoice chain services to both METRO and its suppliers. Through streamlined communication structures and improved interaction, MIAG ensures an exceptional invoice chain experience, supporting the growth of our suppliers' businesses.

With just one easy-to-use portal, suppliers gain access to all relevant invoice chain topics. The E-Form streamlines processes, saving valuable time and resources for suppliers to focus on their core expertise: supplying. Ultimately, it's their exceptional products that embody customer centricity, making it a daily reality across METRO.

MIAG Resolutions Services

The streamlined and user-friendly navigation of MIAG's centralized Supplier Enquiry Platform (E-Form) ensures comprehensive submission of all data and automatically assigns a dedicated case agent. This enhances and accelerates the invoicing process and expedites enquiries to facilitate prompt resolution of any issues.

Payment and MIAG Payment Guarantee

Payment

MIAG provides payment services for METRO sales lines, as well as selected third parties. This facilitates an accurate assessment of the risk level in local operations. MIAG's Payment Services are a necessary requirement for the MIAG Payment Guarantee.

MIAG Payment Guarantee

The MIAG Payment Guarantee enhances financial credibility for suppliers of METRO. Through this service, MIAG offers suppliers of METRO a 100% payment guarantee for trade receivables, ensuring a streamlined claims process. This enables partner banks of METRO to mitigate collection risks. The MIAG Payment Guarantee presents a cost-effective and dependable alternative to external credit insurers.

The benefits of MIAG Payment Guarantee include

  • Cost savings and safeguarding of supplier margins
  • Mitigation of non-payment risks
  • Reinforcement of supplier reliability as business partners for METRO, laying the groundwork for enhanced credit access from financial institutions

MIAG Early Payment

METRO prioritizes resilient supply chains for the professional customers. With MIAG Early Payment, our suppliers leverage METRO's working capital and we therefore ensure optimal shelf availability of essential products.

Through MIAG Early Payment, we enable our suppliers to unlock cash flow within their supply chain, utilizing METRO's credit rating without relying on expensive external financing. This safeguards the vital function of procurement and enhances the business success of all our partners.

Compliance

As part of METRO, we comply with the METRO Compliance Programme. This means all activities are in absolute compliance with all applicable laws and the Business Principles laid down by METRO.

If you have any questions concerning compliance, please contact compliance@miag.com.