Seamless invoice chain integration
Among professionals
Look behind the scenes of FSD at the depot in Neuss
MIAG Early Payment (Vendor Discounting)

METRO Magyarország / METRO Hungary

Válasszon másik vállalatot
Or choose another company


Magyar

Zökkenőmentes integrált számlafeldolgozás 

Hatékonyabbá és megbízhatóbbá tesszük a számlakezelési folyamatokat. A MIAG a számla feldolgozáshoz kapcsolódó teljeskörű szolgáltatásokat biztosít a Metro és a szállítópartnernek számára egyaránt. Az egyszerűsített kommunikációs folyamat és hatékonyabb interakció révén a MIAG kivételes számlafeldolgozási élményt biztosít, ezzel támogatva beszállítóink növekedését.

Egyetlen könnyen használható portál segítségével hozzáférhetnek a számlakezelési folyamat összes releváns témájához. Az E-Form leegyszerűsíti a folyamatokat, értékes időt és erőforrásokat takarítva meg a szállítópartnereink számára, hogy ők kizárólag saját szakterületükre koncentrálhassanak. Hiszen végső soron beszállítópartnereink kiváló termékei testesítik meg az ügyfélközpontúságot üzleteinkben, és teszik azt a METRO mindennapjainak részévé.

MIAG Számlakezelő - és Ügyintézési Megoldások

A MIAG központosított szállítói információs igénylőlapjának (E-Form) egyszerű és felhasználóbarát navigációja biztosítja az összes releváns adat benyújtását, és a benyújtott panaszhoz automatikusan hozzárendel egy erre a célra kijelölt ügyintézőt. Ez nemcsak javítja és felgyorsítja a számlakezelési folyamatokat, de lehetővé teszi a szállítói megkeresések és esetleges problémák gyors megoldását is.

Kifizetés és MIAG Fizetési Garancia

Kifizetés

A MIAG pénzügyi szolgáltatásokat nyújt a METRO értékesítési láncainak, valamint kiválasztott harmadik felek számára. Ez lehetővé teszi a helyi tranzakciók kockázati szintjének pontos elemzését. A MIAG fizetési szolgáltatásai a MIAG fizetési garanciájának szükséges feltételei.

MIAG Fizetési Garancia

A MIAG Fizetési Garancia javítja a METRO beszállítópartnereinek hitelképességét. E szolgáltatás révén a MIAG 100%-os fizetési garanciát nyújt a Metro szállítók követeléseire, valamint egyszerűsíti az ezzel kapcsolatos ügyintézési, panaszkezelési folyamatokat. Ez lehetővé teszi a METRO partnerbankjai számára, hogy csökkentsék a behajtási kockázatokat. A MIAG fizetési garancia költséghatékony és megbízható alternatívát jelent a külső hitelbiztosítókkal szemben.

A MIAG fizetési garancia előnyei:

  • Költségmegtakarítás és a szállítói árrés védelme
  • A nemfizetési kockázatok mérséklése
  • A METRO üzleti partnereként a beszállítók megbízhatóságának megerősítése, megteremtve a pénzintézetek által nyújtott hitelekhez való előnyösebb hozzáférés lehetőségét

MIAG Early Payment

A METRO számára prioritás, hogy rugalmas ellátási láncokat biztosítson professzionális ügyfelei számára. A MIAG Early Payment segítségével beszállítóink a METRO működőtőkéjét használják, így biztosítjuk az alapvető termékek elérhetőségét áruházaink polcain.

A MIAG Early Payment révén lehetővé tesszük beszállítóink számára, hogy a METRO hitelminősítését kihasználva, drága külső finanszírozásra való támaszkodás nélkül szabadítsák fel a készpénzforgalmat az ellátási láncukon belül. Ez biztosítja a beszerzési folyamatok létfontosságú működését, és fokozza valamennyi partnerünk üzleti sikerét.

Compliance

A METRO részeként teljes mértékben megfelelünk a METRO Compliance Programjának. Minden tevékenység teljes mértékben megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásnak és a METRO által meghatározott üzleti alapelveknek.

Ha bármilyen kérdése van a Compliance témával kapcsolatban, forduljon hozzánk a compliance@miag.com e-mail címen.


English

Seamless invoice chain integration

We enhance invoicing processes for reliability and effectiveness. MIAG offers end-to-end invoice chain services to both METRO and its suppliers. Through streamlined communication structures and improved interaction, MIAG ensures an exceptional invoice chain experience, supporting the growth of our suppliers' businesses.

With just one easy-to-use portal, suppliers gain access to all relevant invoice chain topics. The E-Form streamlines processes, saving valuable time and resources for suppliers to focus on their core expertise: supplying. Ultimately, it's their exceptional products that embody customer centricity, making it a daily reality across METRO.

MIAG Resolutions Services

The streamlined and user-friendly navigation of MIAG's centralized Supplier Enquiry Platform (E-Form) ensures comprehensive submission of all data and automatically assigns a dedicated case agent. This enhances and accelerates the invoicing process and expedites enquiries to facilitate prompt resolution of any issues.

Payment and MIAG Payment Guarantee

Payment

MIAG provides payment services for METRO sales lines, as well as selected third parties. This facilitates an accurate assessment of the risk level in local operations. MIAG's Payment Services are a necessary requirement for the MIAG Payment Guarantee.

MIAG Payment Guarantee

The MIAG Payment Guarantee enhances financial credibility for suppliers of METRO. Through this service, MIAG offers suppliers of METRO a 100% payment guarantee for trade receivables, ensuring a streamlined claims process. This enables partner banks of METRO to mitigate collection risks. The MIAG Payment Guarantee presents a cost-effective and dependable alternative to external credit insurers.

The benefits of MIAG Payment Guarantee include

  • Cost savings and safeguarding of supplier margins
  • Mitigation of non-payment risks
  • Reinforcement of supplier reliability as business partners for METRO, laying the groundwork for enhanced credit access from financial institutions

MIAG Early Payment

METRO prioritizes resilient supply chains for the professional customers. With MIAG Early Payment, our suppliers leverage METRO's working capital and we therefore ensure optimal shelf availability of essential products.

Through MIAG Early Payment, we enable our suppliers to unlock cash flow within their supply chain, utilizing METRO's credit rating without relying on expensive external financing. This safeguards the vital function of procurement and enhances the business success of all our partners.

Compliance

As part of METRO, we comply with the METRO Compliance Programme. This means all activities are in absolute compliance with all applicable laws and the Business Principles laid down by METRO.

If you have any questions concerning compliance, please contact compliance@miag.com.